Çocuklarda Benlik Saygısı

Anaokullarının ve ana sınıflarının olmadığı ama komşu çocuklarıyla doğal ortamda özgür ve oyun ağırlıklı bir okul öncesi dönem yaşayan nesillerdenim. İlkokula başladığımızda aklımda kalan en önemli bilgilerden biri de isimlerimizi büyük harf ile yazmamızdı. Çünkü bunlar özel isimlerdir.  Özel isimler bizim eşsizliğimizi simgeler. Bu kadar özel ve eşsiz olan “biz” insan evlatları ne oluyor da sonrasında kendimizi değersizleştiriyor ve sıradanlaştırıyoruz. Bu sorgulamamız gereken ciddi bir durum.

Yapılandırılmış eğitimler, çocuktaki merak zekasını köreltir. Merak zekası körelen çocukların yaratıcı ve duygusal zekası da körelmeye başlar.
Olumlu bir benlik algısının gelişmesi bu durumun ilacıdır. Benlik algısının anahtarı ise, insanın iyi yönleri ve becerilerini referans alarak kendisi hakkında yarattığı duygusal bilinçlenme sürecidir. Ve bu süreç 11 yaşına kadar iyi yönetilmelidir.

Bu farkındalıkla Güneş Çocuklar Anaokulu okul öncesi dönemde atılması gereken bu sağlam adım için; sanat ağırlıklı ve kendi olma yönünde pekiştirici bir eğitim programıyla yola çıkıyor.

Benlik saygısını koruyucu faktörleri de programına ekleyerek;

Düşünme becerileri: Problem Çözme
Eleştirel düşünme
Karar verme
Hedef koyma

Duygusal beceriler: Öfke, kızgınlık ve duygu yönetimi
Hareket etmeden düşünme
Empati kurma
Kişinin kendini motive etmesi

Sosyal beceriler: Akranları ve ailesiyle olumlu ilişkiler geliştirme
Etkili dünleme ve iletişim
Atılganlık
Sorumluluk alma

Çocuklarımızı yaşamın içindeki olay ve güçlüklerle etkili biçimde mücadele edebilen özgür iradeli, rezilyansı ( toparlanma ve tolere edebilme becerisi) yüksek, beceri ve öğrenme yetisini kullanabileceğinden emin, güvenlik ve kontrolü öğrenmiş olarak ilkokula göndermeyi hedefliyoruz.

Çocuk Psikoloğu

Sakine Aykanat

To Top