9 TİP MİZAÇ MODELİ

MİZAÇ TEMELLİ EĞİTİM YAKLAŞIMI 

MİZAÇ NEDİR?

Mizaç, doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireylerin kendine özgü algı,motivasyon,ihtiyaç ve en temel arayışlarını belirleyen psikolojik DNA’mızdır.

 

ÖĞRENCİLERİN MİZAÇ TİPLERİNİ NEDEN BİLMELİYİZ?

Öğrencinin mizaç tipini belirleyerek;

  • Davranışlarının altında yatan ana arayışı,
  • Yaşamdaki temel amacını,
  • Algısal önceliklerini,
  • Motivasyon kaynaklarını,
  • Olaylara bakış açısını,
  • Olası psikopatolojik eğilimlerini,
  • Mesleki eğilimlerini,
  • Uyumlu olabileceği akran olasılıklarını bilebiliriz.

Böylece öğrencilere mizaç tiplerine uygun eğitim almaları ve sosyal yaşam becerilerini nasıl kazanacakları konusunda rehberlik edebiliriz.

 

9 TİP MİZAÇ MODELİ

Dünyada ilk kez Türk araştırmacılar tarafından ortaya konmuş özgün bir mizaç modeli olan Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM); bireysel farklılıkları mizaç kavramından çıkışla anlatan, bilimselliği geçerli ve güvenilir bir ölçekte kanıtlanmış, pratik ve uygulanabilir bir yaklaşımdır.

 

‘HER ÇOCUK FARKLIDIR, TIPKI PARMAK İZİ GİBİ…’

 

MİZAÇ TEMELLİ EĞİTİM YAKLAŞIMI

Eğitimde ortak amaç;öğrencileri sağlıklı, özgüvenli, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Her öğrencinin mizaç tipindeki farklılıklardan dolayı yaşamdan beklenti, algı, arayış ve motivasyonları farklıdır.

DTM 1 KUSURSUZLUĞU ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 2 DUYGULARI HİSSETMEYİ ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 3 HAYRAN OLUNACAK KENDİLİK İMAJI ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 4 DUYGULARIN ANLAMINI ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 5 BİLGİNİN ANLAMINA ULAŞMAYI ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 6 ENTELLEKTÜEL DİNGİNLİK ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 7 KEŞFETMENİN HAZZINI ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 8 MUTLAK GÜÇ ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 9 DUYUMSAL-HAREKETSEL KONFOR ARAYAN MİZAÇ TİPİ

 

MİZAÇ TEMELLİ DİJİTAL REHBERLİK SİSTEMİ

Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sistemi (DRS)  Dokuz Tip Mizaç Modeli’ ni temel alan, okul öncesinden başlayıp lise sonuncu sınıfa kadar süren, eğitim paydaşlarının mizaç profillerini belirleyen ve bireye özgü raporlar sunabilen dijital rehberlik sistemidir.

Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sistemi; yönetici, rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve ebeveynlere her bir öğrenci için detaylı mizaç analiz raporları sunar. Bunun yanı sıra rehber öğretmen ve sınıf öğretmenlerine; öğrencilerin mizaç tipine özgü en uygun kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik yaklaşım önerileri verir.

Ayrıca Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sisteminde ;

»        Eğitim paydaşları kendi bireysel farklılıklarını bilmeye ve geliştirmeye odaklıdır.

»        Az zamanda çok öğrenciye etkili biçimde ulaşmak, tutarlı, doğru ve pratik  bir biçimde tanımak  mümkündür.

»        Dijital ortamda öğrenciye özgü, bütüncül bir kişisel, eğitsel, mesleki rehberlik yaklaşımı sunulur.

»        Öğrencilerin mizaç profilinde yer alan olumlu potansiyel özelliklerin ortaya çıkması sağlanır.

»        Öğrencilerin istenmeyen davranış eğilimleri öngörülerek, önleyici yaklaşım sergileme imkanı sunulur.

»        Öğretmenler, ebeveyn mizacını bilerek evdeki öğrencinin sağlıklı bir kişilik geliştirmesi adına evdeki ekosistemi doğru bir biçimde anlayabilir.

»        Öğretmen-öğrenci-veli-yönetici arasında mizaç üzerinden ortak ve güç bir dil sağlanır.

 

       Her Çocuğun FARKLI olduğunun FARKINDAYIZ. 

 

 

To Top