Güneş Çocuklar Anaokulu çocuklarınızla kurduğunuz sevgi bağını güvenle ve anne eli değmiş sıcak ortamıyla güçlendirerek özgüveni yüksek, birey olma yolunda, kendini ifade edebilen, arkadaşlarına, çevresine duyarlı ve en önemlisi mutlu çocuklar yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrendiğimiz ilk dildir sevgi dili, Çocuklar sevdiği yerde yemek yer, oyun oynar, uyur,   huzurlu yaşar, paylaşır ve vakit geçirmek ister.

Doğumla başlayan yaklaşık bir yaşına kadar ki süreçte sadece sevgi dilini kullanırız. Bu süreçle birlikte kelimelerle ana dilimize geçeriz. Artık sevgimizi sevgi dilimizi kelimelerle ifade etmeye başlarız.  Çocuklarımızın dilinde konuşmak onları anlayarak davranmak psikolojik ve duygusal açıdan gelişmelerini doğrudan etkiler.  Anne ve babamızla öğrendiğimiz sevgi, çevreye karşı duyarlılığımızla arkadaşlarımız içinde yaşadığımız sosyal çevreyle gelişir. Ailemizden sonra öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla pekişir sevgimiz.

Güneş Çocuklar Anaokulu öz güveni yüksek, birey olma yolunda, kendini ifade edebilen, arkadaşlarına, çevresine duyarlı ve en önemlisi mutlu çocuklar yetiştirmeyi hedefliyor.

 

MİZAÇ TEMELLİ EĞİTİM YAKLAŞIMI

 

MİZAÇ NEDİR?

Mizaç, doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireylerin kendine özgü algı,motivasyon,ihtiyaç ve en temel arayışlarını belirleyen psikolojik DNA’mızdır.

ÖĞRENCİLERİN MİZAÇ TİPLERİNİ NEDEN BİLMELİYİZ?

Öğrencinin mizaç tipini belirleyerek;

 • Davranışlarının altında yatan ana arayışı,
 • Yaşamdaki temel amacını,
 • Algısal önceliklerini,
 • Motivasyon kaynaklarını,
 • Olaylara bakış açısını,
 • Olası psikopatolojik eğilimlerini,
 • Mesleki eğilimlerini,
 • Uyumlu olabileceği akran olasılıklarını bilebiliriz.

Böylece öğrencilere mizaç tiplerine uygun eğitim almaları ve sosyal yaşam becerilerini nasıl kazanacakları konusunda rehberlik edebiliriz.

 

9 TİP MİZAÇ MODELİ

Eğitimde ortak amaç;öğrencileri sağlıklı, öz güvenli, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Her öğrencinin mizaç tipindeki farklılıklardan dolayı yaşamdan beklenti, algı, arayış ve motivasyonları farklıdır.

DTM 1 KUSURSUZLUĞU ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 2 DUYGULARI HİSSETMEYİ ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 3 HAYRAN OLUNACAK KENDİLİK İMAJI ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 4 DUYGULARIN ANLAMINI ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 5 BİLGİNİN ANLAMINA ULAŞMAYI ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 6 ENTELLEKTÜEL DİNGİNLİK ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 7 KEŞFETMENİN HAZZINI ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 8 MUTLAK GÜÇ ARAYAN MİZAÇ TİPİ

DTM 9 DUYUMSAL-HAREKETSEL KONFOR ARAYAN MİZAÇ TİPİ

 

MİZAÇ TEMELLİ DİJİTAL REHBERLİK SİSTEMİ

Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sistemi (DRS) Dokuz Tip Mizaç Modeli’ ni temel alan, okul öncesinden başlayıp lise sonuncu sınıfa kadar süren, eğitim paydaşlarının mizaç profillerini belirleyen ve bireye özgü raporlar sunabilen dijital rehberlik sistemidir.

Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sistemi; yönetici, rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve ebeveynlere her bir öğrenci için detaylı mizaç analiz raporları sunar. Bunun yanı sıra rehber öğretmen ve sınıf öğretmenlerine; öğrencilerin mizaç tipine özgü en uygun kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik yaklaşım önerileri verir.

Ayrıca Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sisteminde ;

 • Eğitim paydaşları kendi bireysel farklılıklarını bilmeye ve geliştirmeye odaklıdır.
 • Az zamanda çok öğrenciye etkili biçimde ulaşmak, tutarlı, doğru ve pratik bir biçimde tanımak mümkündür.
 • Dijital ortamda öğrenciye özgü, bütüncül bir kişisel, eğitsel, mesleki rehberlik yaklaşımı sunulur.
 • Öğrencilerin mizaç profilinde yer alan olumlu potansiyel özelliklerin ortaya çıkması sağlanır.
 • Öğrencilerin istenmeyen davranış eğilimleri öngörülerek, önleyici yaklaşım sergileme imkanı sunulur.
 • Öğretmenler, ebeveyn mizacını bilerek evdeki öğrencinin sağlıklı bir kişilik geliştirmesi adına evdeki ekosistemi doğru bir biçimde anlayabilir.
 • Öğretmen-öğrenci-veli-yönetici arasında mizaç üzerinden ortak ve güç bir dil sağlanır.

 

Her Çocuğun FARKLI olduğunun FARKINDAYIZ!

 

Anadil Eğitimimiz : Türkçe dil etkinlikleri ( sohbetler, tekerleme,şiir, bilmece vb) genel kültür projeleri, ülke tanıtım projeleri, hikaye anlatımı ( kukla ,hikaye kartları vb) ve öykü tamamlama etkinlikleri ile çocuklarımızın dil ve ifade gelişimlerini destekliyoruz. Okul öncesi ses çalışmaları ile okul döneminde okuma, yazma, anlama ve anladıklarını ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesine temel oluşturuyoruz. 3-6 yaş aralığındaki çocuklarda bedensel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri açısından son derece önemli ve geleceği belirleyen özellikler kazanılıyor. Çocuğun var olan doğal merakından ve keşfetme becerilerinden yola çıkılarak okul öncesi dönemde kazandırılan temel kavram ve beceriler çocuğun ileriki öğrenmelerini ve gelişimini destekliyor. Başta anadilimiz Türkçe olmak üzere çocuklarımızın dil gelişimini desteklerken; okul öncesi dönemde dil öğrenme kapasitesinin en yüksek olduğu süreçte farklı dillerin seslerini de tanımalarını sağlıyoruz.

Yabancı Dil Eğitimimiz: Çocuklarımızın her biri bireysel farklılıklar sergilese de özünde hepsi hayatı öğreniyor.  Hayatı oyunla öğreniyor. Okulumuzun temel olarak yabancı dil eğitimindeki amacı; çocuğu yabancı dile yakınlaştırmaktır. 3- 6 yaş aralığı dil öğrenme kapasitesinin en yüksek olduğu yaşlardır. Çocukların öğreneceği yabancı dili dinleme, erken okuma-yazma alanlarını desteklenecek şekilde başta İngilizce olmak üzere Fransızca sesleri tanıma becerisine sahip olabileceği şarkılar ve oyunlar ile 2. bir dili tanıma fırsatı yaratıyoruz. Çocuklar yabancı dili öğretmenleri tarafından sunulan çocuk şarkıları, hikayeleri , oyunları sırasında keşfediyor ve tanımaya başlıyor . O dilin seslerini ve dil yapısını öğrenmesinin temellerini oyunlarla, şarkılarla, hikayelerle oluşturuyoruz. Çocuklarımız İngilizce, Fransızca harfleri ve sesleri tanıma becerisine sahip olurken oyunlarla öğrendikleri İngilizce ve Fransızca kelimeleri günlük hayatta kullanır hale gelecektir. Yabancı dil eğitimindeki en önemli hedefimiz, dil öğrenme becerisinin en yüksek olduğu bu süreçte dil oyunları ve drama programlarıyla dinleme, erken okuma ve yazma alanlarını desteklemektir.

Sanat Eğitimimiz : Okul öncesi eğitimde sanat eğitiminin en önemli tekniklerinden müzik, dans,resim ve drama yarattığı heyecan göz önünde tutulduğunda çocukların ruhsal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkiler. 3- 6 yaş aralığında sanat eğitimi çocukların hayal güçlerini geliştirmesine önemli ölçüde katkı sağlar. Bağımsız düşünebilmesine, iş birliği yapabilmesine, karşısındakini dinleyebilmesine, anladıklarını ifade edebilmesine, arkadaşlarıyla ekip çalışması yapabilmesine yardımcı olur. Müziğe çocuklarımızın ritmini katarak, dansa eğlencelerini ekleyerek, resimde hayal gücüyle buluşturarak ve drama ile heyecanlandırarak sanatlıyoruz. Resim, Müzik, Drama, Tiyatro, Dans, Sinema gibi sanatın farklı alanlarında çocuklarımızın ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekliyoruz. Tüm bu sanatsal etkinlikler çocuklarımızın yaşantısındaki başarı grafiğini olumlu yönden etkilediği gibi onları anlayabilmemiz ve gelişimlerine katkı sağlayabilmemiz için bizlere de yardımcı olur.

  [/dt_sc_fullwidth_section]

  To Top